صدور ۲ پروانه نشر کتاب در جنوب کرمان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: ٢ پروانه نشر کتاب در جنوب کرمان صادر شده است.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش