صدور یزد کارت تا پایان سالجاری

شهروندان يزدي تا پايان سال جاري صاحب يزد کارت ميشوند.

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش