صدور کارت ملی هوشمند چالشی برای شهروندان با سازمان ثبت احوال

صدور کارت ملی هوشمند با مدیریت سازمان ثبت احوال کشور در ماه و سال های اخیر مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایرانی ایجاد کرده است و از قرار معلوم هنوز این سازمان عریض و طویل به تعهدات در قبال مردم در این زمینه جامه عمل نپوشانده است. - به گزارش فراوانی را برای شهروندان ایرانی ایجاد کرده است و از قرار معلوم هنوز این سازمان عریض و طویل به تعهدات در قبال مردم در این زمینه جامه عمل نپوشانده است؛ شرایطی عجیب که ... منبع خبر: پارس دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:20 منبع: قطره - 3 ماه پیش