صدور کارت ملی هوشمند چالشی برای‌ شهروندان با سازمان ثبت احوال

صدور کارت ملی هوشمند با مدیریت سازمان ثبت احوال کشور در ماه و سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایرانی ایجاد کرده است و از قرار معلوم هنوز این سازمان عریض و طویل به تعهدات در قبال مردم در این زمینه جامه عمل نپوشانده است.

ادامه مطلب

view:7 منبع: پارس - 4 هفته پیش