صدور پروانه کسب همراه با تخفیف برای بازاریان و کسبه مهاباد

صاحبان واحدهای صنفی شهری و روستایی مهاباد به مدت محدود تا 50 درصد تخفیف صدور پروانه کسب دریافت می کنند.

ادامه مطلب

view:51 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش