صدور حکم شهردار کرمان تاخیر نداشته است

شهردارآنلاین: رئیس شورای شهر کرمان گفت: همزمان با دریافت حکم شهردار کرمان، 6 استان دیگر نیز احکام خود را دریافت کردند و این نشان می دهد که تاخیری در دریافت حکم نبوده در حالی که هنوز تعدادی از استانها حکم شهردار خود را دریافت نکرده اند.

ادامه مطلب

view:25 منبع: شهردار انلاین - 5 ماه پیش