صدرنشینی نماینده فارس در مسابقات راگبی کشور

روز نخست لیگ راگبی هفت نفره مردان با برتری تیم پسران شیراز مقابل حریفان به پایان رسید.

ادامه مطلب

view:18 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش