صدرنشینی طلایی های آسیا در وزنه برداری

حسن گلپرور عضو تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان و مجید عسگری از شرکت ملی حفاری اهواز با محاسبه رکوردهایشان در رقابتهای جام باشگاههای آسیا در صدر هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری فصل 95 ایستادند. 

ادامه مطلب

view:88 منبع: کاپ - 10 ماه پیش