صدای پارس سگ ، مرا به سمت گودالی برد پس از کنار زدن خاکها با صحنه بسیار عجیبی رو به رو شدم عکس

نوزاد 7 ماهه تایلندی که هدف 14 ضربه چاقوقرارگرفته و زنده به گور شده بود به طورعجیبی زنده ماند.

ادامه مطلب

view:135 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش