صداوسیما تذکر گرفت

صداوسیما به دلیل پخش برنامه «بیراهه» از سوی شورای نظارت بر صداوسیما تذکر گرفت.

ادامه مطلب

view:12 منبع: 598 - 3 ماه پیش