صداوسیما تذکر گرفت

صداوسیما به دلیل پخش برنامه «بیراهه» از سوی شورای نظارت بر صداوسیما تذکر گرفت.

ادامه مطلب

view:22 منبع: 598 - 4 ماه پیش