صحنه ای رعب انگیز از شبح پیرزن ایستاده در پشت پنجره فیلم

زن جوانی که مشغول فیلمبرداری از آموزش دوچرخه سواری پسر خردسالش بود تصادفا از شبح یک پیرزن فیلم گرفت.

ادامه مطلب

view:8 منبع: تیتر 1 - 5 ماه پیش