صاحب نظر آذری: همه پرسی در کردستان عراق بخشی از طرح های شوم غرب در منطقه است

کارشناس ارشد انستیتوی تاریخ فرهنگستان علوم ملی جمهوری آذربایجان گفت: همه پرسی استقلال کردستان عراق جزو طرح های شوم غرب در منطقه و علیه کشورهای منطقه است.

ادامه مطلب

view:72 منبع: آران نیوز - 10 ماه پیش