شیعه و سنّیِ آمریکایی دو لبه‌ی یک قیچی‌اند انگلیس همیشه منبع تهدید، فساد و نکبت برای غرب آسیا بوده است

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: شیعه و سنّیِ آمریکایی که مسلمان‌ها را به جان هم می‌اندازند، دو لبه‌ی یک قیچی‌اند.

ادامه مطلب

view:142 منبع: آفتاب - 1 سال پیش