شیرزاد: ما درویش نیستیم روحانی سهم ما را بدهد!

عضو فراکسیون افراطیون در مجلس ششم می‌گوید پیروزی روحانی معجزه او نبود و ما درویشانه و کریمانه بدون گرفتن سهم کنار نمی‌رویم.

ادامه مطلب

view:67 منبع: عصر امروز - 7 ماه پیش