شکنجه شدن خلبان زنداني روس در آمريکا

خبرگزاري آريا - خلبان روسي که از هفت سال پيش در زندان هاي آمريکا به سر مي برد، در نامه اي با اشاره به شکنجه شدن در اين زندانها از مقام هاي روسيه خواست ،براي آزادي وي اقدام کنند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: آریا - 5 ماه پیش