شکست نسخه‌های اسلام بدلی،ظهور تمدن فاتحان حلب

به فاصله کمی از انتشار خبر آزادی حلب از چنگال تروریست‌های جنایتکار، تخریب جبهه مقاومت به شکل حداکثری در رسانه‌های اروپایی و آمریکایی آغاز شد.

ادامه مطلب

view:128 منبع: فردا - 1 سال پیش