شکست خانگی اوستنده در حضور رامین رضاییان

تیم اوستنده در آخرین بازی هفته اول فصل جدید ژوپیلر لیگ بلژیک شکست خانگی را پذیرا شد.

ادامه مطلب

view:53 منبع: ویستا - 6 ماه پیش