شکست آزمایش پدافند موشکی آمریکا

ارتش آمریکا در آزمایش هدف قرار دادن یک موشک متعلق به دشمن فرضی در منطقه هاوایی با شکست مواجه شد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش