شکست آزمایش پدافند موشکی آمریکا

ارتش آمریکا در آزمایش هدف قرار دادن یک موشک متعلق به دشمن فرضی در منطقه هاوایی با شکست مواجه شد.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش