شکسته شدن رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی

بنا به گفته رئیس مرکز امار ایران تا ساعت 6 صبح امروز بیش از 21 میلیون نفر در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت نام کردند.

ادامه مطلب

view:114 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش