شکرریز: تنها 2 راه برای مسجل شدن قهرمانی پرسپولیسی ها وجود دارد

کارشناس حقوقی فوتبال گفت: تنها در صورت ارسال نامه انصراف از حضور در سوپرجام به سازمان لیگ یا حاضر شدن بازیکنان پرسپولیس در زمین قهرمانی سرخ پوشان در این مسابقه رسمی می شود.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش