شکایت یک آمریکایی از کشیش مرده به اتهام آزار جنسی

مردی پنجاه ساله در آمریکا از یک روحانی مسیحی به دلیل آزار جنسی در دوران کودکی شکایت کرد.

ادامه مطلب

view:105 منبع: تسنیم - 1 سال پیش