شکایت مربی لیگ برتری از بازیکن تیمش

سرمربی پدیده خراسان به دلیل مصاحبه های متعدد کفشگری علیه خود از این بازیکن به مراجع قضایی شکایت کرد.

ادامه مطلب

view:124 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش