شکایت دولت از ۳۰ نماینده مجلس

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با بیان اینکه تعداد شکایات دولت از نمایندگان زیاد است، گفت: دولت فقط در یک فقره از 30 نماینده شکایت کرده است.

ادامه مطلب

view:1 منبع: 598 - 1 ماه پیش