شکایت دولت از ۳۰ نماینده مجلس

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با بیان اینکه تعداد شکایات دولت از نمایندگان زیاد است، گفت: دولت فقط در یک فقره از 30 نماینده شکایت کرده است.

ادامه مطلب

view:4 منبع: 598 - 3 ماه پیش