شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون‌شهری سوخت ارزان مشکل جاده‌‌ها شده است

هشدار نیوز

ادامه مطلب

view:44 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش