شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون‌شهری سوخت ارزان مشکل جاده‌‌ها شده است

هشدار نیوز

ادامه مطلب

view:63 منبع: خبرپو - 9 ماه پیش