شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض تعهدات بین المللی است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض تعهدات بین المللی و مشخصا عهدنامه مودت است.

ادامه مطلب

view:9 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش