شکایت از کشیش مرده!

مردی 50 ساله در آمریکا از یک روحانی مسیحی به دلیل آزار جنسی در دوران کودکی شکایت کرد.

ادامه مطلب

view:38 منبع: ویستا - 4 ماه پیش