شکایت از کشیش مرده!

مردی 50 ساله در آمریکا از یک روحانی مسیحی به دلیل آزار جنسی در دوران کودکی شکایت کرد.

ادامه مطلب

view:86 منبع: ویستا - 10 ماه پیش