شکاف‌اندازي دروني در اروپا و آمريکا همزمان پيگيري شود

خبرگزاري آريا - کرمانشاه - ايرنا - استاد علوم سياسي دانشگاه رازي کرمانشاه گفت: تيم سياست خارجي دولت با پيگيري راهبرد ايجاد شکاف در اتحاديه اروپا و نيز تقويت اختلاف بين سران دولت آمريکا، دنبال حفظ منافع ايران باشد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: آریا - 4 ماه پیش