شوک بزرگ به اردوى حریف استقلال در آسیا

خربین و ادواردو دو ستاره الهلال هستند که از فهرست آسیایی کنار گذاشته شدند

ادامه مطلب

view:11 منبع: عصر ایران - 3 هفته پیش