شوک بزرگی که 10 سال پیش به سینمای جهان وارد شد

10 سال پیش در چنین روزی سینمای جهان با از دست دادن دو نفر از برجسته‌ترین کارگردانان خود، شوک بزرگی را تجربه کرد.

ادامه مطلب

view:70 منبع: عصر ایران - 9 ماه پیش