شورای شهر شیراز به چاپ آثار صاحبان اندیشه فارس کمک می کند

شیراز- ایرنا- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: وظیفه نهادهای فرهنگی است که از رواج اندیشه های ادیبان و اهل قلم حمایت کنند و به همین سبب این شورا به چاپ آثار بر زمین مانده برخی از این صاحبان اندیشه کمک می کند.

ادامه مطلب

view:27 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش