شورای امنیت سازمان ملل فردا درباره افغانستان تشکیل جلسه می دهد

اعضای شورای امنیت سازمان ملل، فردا در نشستی درباره وضعیت افغانستان و گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره این کشور گفتگو می کنند.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش