شوخی جالب رهبر انقلاب با فرزندان هاشمی

اخیرا بعد از فوت ابوی خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و به ایشان گفتم برای من و خواهرها و برادرهایم پدری کنید. ما هم قول می‌دهیم به حرف شما گوش دهیم. رهبر انقلاب هم گفتند این‌ها حرف پدر خودشان را گوش نمی‌دهند، می‌خواهند حرف من را گوش بدهند. من هم گفتم قول می‌دهند حرف شما را گوش کنند.

ادامه مطلب

view:65 منبع: جنوب نیوز - 10 ماه پیش