شهید تهرانی مقدم یکی از پرافتخارترین قهرمانان کشور است

وزیر بهداشت گفت: شهید تهرانی مقدم، خودباوری داشتند و اقدامات ایشان برای انقلاب در کل جهان اسلام، بسیار ارزشمند بوده است.

ادامه مطلب

view:49 منبع: واحد مرکزی خبر - 7 ماه پیش