شهید تهرانی مقدم یکی از پرافتخارترین قهرمانان کشور است

وزیر بهداشت گفت: شهید تهرانی مقدم، خودباوری داشتند و اقدامات ایشان برای انقلاب در کل جهان اسلام، بسیار ارزشمند بوده است.

ادامه مطلب

view:54 منبع: واحد مرکزی خبر - 8 ماه پیش