شهیدی که امام را قلب خود می دانست

پاسدار علی چوبتراش یکی از شهدای لرستان است که در پانزدهم فروردین 1346 در خانواده مذهبی متولد ، و در دوم دی ماه 1362 به فیض شهادت نایل می آید شهید پدر و مادر را چشمان خود و امام را قلب خود،می داند.

ادامه مطلب

view:136 منبع: دانا - 1 سال پیش