شهر کرمان با جذب منابع بخش خصوصی در بافت قدیم ساخته شود

شهردارآنلاین: استاندار کرمان گفت: شهر کرمان را باید با جذب منابع بخش خصوصی و در بافت قدیم شهر ساخت زیرا جمعیت این شهر هفت برابر و وسعت آن 65 برابر شده است.

ادامه مطلب

view:37 منبع: شهردار انلاین - 9 ماه پیش