شهروندان مانع نوسازی بافت‌ فرسوده

شهردارآنلاین: رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تصویر منفی از بافت‌های فرسوده در اذهان شهروندان را یکی از موانع اصلی در موفقیت طرح‌های نوسازی و بهسازی پیشنهاد شده برای این بافت‌ها ذکر کرد.

ادامه مطلب

view:112 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش