شهرری با 4 هزارو 828 پلاک فرسوده

شهردارآنلاین: مساحت محدوده شهری منطقه 20(شهرری) 2 هزار و 600 هکتار است که 137 هکتار از این مساحت در محدوده بافت فرسوده قرار دارد که امید است با وجود بسته های تشویقی دولت این بافت های فرسوده بازسازی شود که در غیر این صورت زنگ خطری برای وقوع بحران به ویژه در حوادث طبیعی است.

ادامه مطلب

view:41 منبع: شهردار انلاین - 9 ماه پیش