شهرداری تهران به بیمارستان مغز و اعصاب امام رضا(ع) برابر مصوبه شورای شهر کمک کرده نه خیریه امام رضا(ع)

شهردارآنلاین: معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: کمک به موسسات خیریه و عام المنفعه بر اساس بند 6 ماده 55 قانون شهرداری انجام می گیرد که در آن تصریح شده مساعدت مالی به موسسات فرهنگی، بهداشتی مانند درمانگاهها و بیمارستانها، تعاونی ها و سایر موسسات فرهنگی و ورزشی با مصوبه شورای شهر صورت می پذیرد.

ادامه مطلب

view:87 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش