شناسایی جسد مجهول الهویه در سرپل ذهاب

مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از شناسایی جسد مجهول الهویه یکی از جانباختگان زلزله کرمانشاه خبر داد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش