شمار کاربران پيام‌رسان‌هاي داخلي به 7.5 ميليون نفر رسيد

خبرگزاري آريا - وزير ارتباطات با بيان اينکه کاربران پيام‌رسان‌هاي داخلي از 1.5 ميليون به 7.5 ميليون نفر افزايش داشته که رشد خيلي خوبي را نشان مي‌دهد و در ايران بين 42 تا 45 ميليون کاربر شبکه‌هاي اجتماعي وجود دارد گفت که نبايد پيام‌رسان‌هاي داخلي را با نمونه‌هاي مطرح آن‌ها در دنيا مقايسه کرد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: آریا - 4 ماه پیش