شماره 244؛ تروریستها فقط دو راه دارند، یا برگردند یا کشته می‌شوند

اظهارات بشار اسد در گفتگو با روزنامه پراودا، میز خبر، خط خبری، کادر باز، انعکاس، پایش، فراخبر و روایت تصویری را در این شماره از روزنامه به علاوه خبر می خوانید.

ادامه مطلب

view:97 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 سال پیش