شلیک پسر به قلب پدر برای معافیت سربازی!

حادثه ی تلخی که با هدف معافیت سربازی رخ داد جان پیرمرد را گرفت . پسرجوان در اعترافات خود پرده از نقشه شومش به قصد جان پدر برداشت.

ادامه مطلب

view:72 منبع: نمناک - 1 سال پیش