شلاق کارگران معدن وعملکرد دولت در مسکن مهر در صحن مجلس

تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه شلاق خوردن کارگران معدن روستای آق دره تکاب و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.

ادامه مطلب

view:123 منبع: افکار - 1 سال پیش