شلاق زدن گروهیِ دانش آموزان در مدرسه! فیلم

یک معلم چینی در عملی وحشیانه اقدام به شلاق زدن دانش آموزان کلاسش کرد.

ادامه مطلب

view:9 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش