شلاق زدن گروهیِ دانش آموزان در مدرسه! فیلم

یک معلم چینی در عملی وحشیانه اقدام به شلاق زدن دانش آموزان کلاسش کرد.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش