شفاعت حضرت معصومه (س) از زبان امام صادق (ع)

یک کارشناس علوم قرآنی با اشاره به وسعت و گستردگی شفاعت حضرت معصومه ( س)، از لزوم الگو قرار گرفتن دختر امام کاظم (ع) برای دختران جامعه سخن گفت.

ادامه مطلب

view:134 منبع: فردا - 1 سال پیش