شغل سابق و عجیب رئیس جمهور های جهان

رئیس جمهور های جهان و رهبران کشورها قبل از به قدرت رسیدن شغل هایی داشتند که کاملا متفاوت با دنیای سیاست بود.

ادامه مطلب

view:132 منبع: نمناک - 1 سال پیش