شغل سابق و عجیب رئیس جمهور های جهان

رئیس جمهور های جهان و رهبران کشورها قبل از به قدرت رسیدن شغل هایی داشتند که کاملا متفاوت با دنیای سیاست بود.

ادامه مطلب

view:81 منبع: نمناک - 11 ماه پیش