شرکت ملی هواپیمایی پاکستان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

وزیر خصوصی سازی پاکستان اعلام کرد: با هدف جلوگیری از ضرر و زیان مالی به زودی شرکت ملی هواپیمایی پاکستان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

ادامه مطلب

view:55 منبع: تسنیم - 8 ماه پیش