شرکت فورد برای  بررسی نقص فنی 550 هزار خودرو فراخوان داد خودروهایی که پارک می شوند اما در دنده گیر می کنند!

شرکت فورد برای بررسی یک نقص فنی در 550 هزار خودروی خود فراخوان  داد. موضوعی که باعث خواهد شد طیف وسیعی از کاربران فورد ناچار به مراجعه به کارخانه فورد باشند.

ادامه مطلب

view:127 منبع: انتخاب - 3 ماه پیش