شرکت ای.تی.آر: هواپیماهای ایران را ندهیم خسارت جدی می بینیم

«کریستین شرر» مدیر اجرایی هواپیمایی «ای.تی.آر» هشدار داد در صورتی که نتواند طبق قرارداد به ایران هواپیما بفروشد، این شرکت متحمل «خسارت جدی» خواهد شد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: الف - 3 ماه پیش