شروط جدید ایده شهرداری تهران برای احیای بافت فرسوده اختصاص مبلغی برای ساماندهی بافت فرسوده در بودجه ۹۷

ترابر نیوز: نایب رییس کمیسیون عمران مجلس برای به ثمر رسیدن ایده جدید شهرداری تهران برای احیای بافت فرسوده پیشنهاداتی مطرح کرد.

ادامه مطلب

view:38 منبع: ترابر نیوز - 5 ماه پیش